Onderhoud Strijps Bultje

Het viaduct Beukenlaan, Strijps Bultje, is toe aan onderhoud. De constructie moet worden versterkt. Deze versterkingsmaatregelen zijn uitgewerkt tot een ontwerp. De versterking draagt bij aan een veilige situatie voor de gebruikers en omwonenden. De werkzaamheden aan het viaduct beginnen in maart 2022 en lopen door tot aan oktober.

Onderhoudswerkzaamheden in uitvoering

Aanleg van de Ring 1962 (links) en Strijps Bultje in gebruik 1966 (midden) Strijps Bultje vanaf Schootsestraat (rechts).