Gebiedsprogramma Meerhoven

De gemeente Eindhoven is betrokken bij de stad en haar inwoners. We denken na over wat de belangrijkste onderwerpen zijn die spelen in de wijken en buurten van de stad. Om dit zo helder mogelijk te krijgen, schrijven we dit op in een gebiedsprogramma. Ook voor Meerhoven maken we zo'n programma.

In juli konden de inwoners van Meerhoven een enquête invullen over de onderwerpen die zij belangrijk vinden. De respons was hoog: maar liefst 948 mensen vulden de enquête in. Ruim 200 van hen willen meepraten in vervolgsessies die we rond oktober zullen organiseren. De resultaten van de enquête vind je op deze pagina.