Esplanade Meerhoven

Binnenkort komt in Meerhoven de zogenaamde Esplanade. Een recreatiezone van ongeveer 40 m breed en 600 m lang, centraal gelegen tussen de woonbuurten Zandrijk en Bosrijk.

Hoe gaat de Esplanade eruit zien?

De gemeente heeft eerst een schetsontwerp gemaakt, gebaseerd op de input van een groep belanghebbenden. Dit schetsontwerp is tijdens een informatieavond op 7 februari 2019 aan hen toegelicht. Het schetsontwerp is daarna ook op deze website geplaatst. Iedereen kon hierop reageren. Er zijn veel reacties binnengekomen. De gemeente heeft deze allemaal onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een definitief ontwerp voor de Esplanade.

Het definitief ontwerp voor de Esplanade is hieronder te vinden.

Update 25-09-2020: In de voorbereidingsfase is gebleken dat het asfalteren van het voetpad niet haalbaar is in verband met daar aanwezige kabels en leidingen. Dit betekent dat het voetpad een open bestrating krijgt met rood-bruine klinkers.

Geïnspireerd op de luchtvaart

Het ontwerp voor de Esplanade is geïnspireerd op de luchtvaart. De smalle, lange zone blijft open en groen. Er wordt gewerkt met hoogteverschillen als ‘een knipoog’ naar een vliegtuig dat landt. Tegelijkertijd vormen ze de basis voor het open, groene park waarin je kunt wandelen, verblijven, spelen, sporten, fietsen en waar ruimte is voor kleinschalige evenementen. Bestaande gebouwen, zoals het Luchthavengebouw en ’t Schuurke, blijven goed zichtbaar.

Vliegen, lucht en licht zijn een inspiratie voor 3 speciale plekken in de Esplanade. Denk bijvoorbeeld aan een speelvliegtuig, een observatorium voor de beleving van lucht en een licht-luchtkunstwerk. Wij bekijken hiervoor de mogelijkheden.
De beplanting die we voor de Esplanade kiezen, versterkt de biodiversiteit van de locatie en omgeving.