Rioolvervanging en herinrichting Havenstraat, Kleine Bleekstraat

De riolering in de Havenstraat is verouderd en de Kleine Bleekstraat kampt regelmatig met wateroverlast. We gaan het riool vervangen, een regenwaterriool en waterberging aanleggen en de straten opnieuw inrichten.