Ontwerp kruising Sint Jorislaan-Gasthuisstraat-Tuinstraat

De kruising Sint-Jorislaan-Gasthuisstraat-Tuinstraat wordt opnieuw ingericht. Aanleiding hiervoor is de petitie die ouders van kinderen die naar basisschool de Hasselbraam in de Tuinstraat gaan, eind 2020 aanboden aan het college van B&W. Zij willen een veiliger oversteekpunt voor hun schoolgaande kinderen.

In 2021 zijn er diverse gesprekken gevoerd met de initiatiefneemster van de petitie en de directie van basisschool Hasselbraam. In een later stadium is er ook gesproken met de fietsersbond. Medio oktober 2021 deed een onafhankelijk bureau verkeerstellingen om de verkeersstromen op deze kruising beter inzichtelijk te maken. Daarna zijn ook enkele bestuursleden van de bewonersvereniging Rochusbuurt geïnformeerd over het voorstel. 

De kruising St. Jorislaan-Gasthuisstraat-Tuinstraat wordt door het nieuwe ontwerp veiliger omdat er dan minder oversteekmogelijkheden zijn voor fietsers en voetgangers.