Herinrichting Geldropseweg

De gemeente start op maandag 15 maart met de herinrichting van de Geldropseweg, tussen Vestdijk en Gabriël Metsulaan/Sint Jorislaan. De Geldropseweg wordt volledig opnieuw ingericht met nieuwe riolering, waterleiding, bestrating, wegmeubilair, bomen en groenvoorzieningen. De herinrichting draagt bij aan een veilige en schone straat, waar het plezierig wonen, werken en winkelen is. De werkzaamheden vinden fasegewijs plaats en zijn eind 2021 afgerond. Vrijdag 3 december is de Geldropseweg weer opengesteld voor het verkeer. In december vinden met name nog afrondende werkzaamheden voor de beplanting plaats.