Vervanging bruggen Genderpark

De twee betonnen bruggen in het Genderpark zijn aan vervanging toe. Uit onderzoek is gebleken dat door de scheurvorming en het verdwijnen van de samenhang van de betonconstructie het behoud niet mogelijk is. Om te voldoen aan de normen en eisen ten aanzien van de veiligheid hebben we het architectenbureau NEXT gevraagd een nieuw ontwerp te maken.

We zijn er ons van bewust dat de bruggen in het Genderpark bijzondere objecten zijn en dat er een grote betrokkenheid is vanuit de omliggende buurten. Daarom hebben we deze video gemaakt, waarin de projectleider en de architect het ontwerp toelichten.

Vervanging bruggen Genderpark