Integraal gebiedskader Stadhuisplein

De komende jaren gaat er op en rondom het Stadhuisplein veel veranderen. Er zijn volop plannen voor onder andere het bouwen van woningen en het vergroenen van het plein. Eerste stap is het opstellen van een integraal gebiedskader, waarin we vastleggen aan alle welke criteria toekomstige initiatieven moeten voldoen.

Het college van B&W informeerde op 8 december 2020 de gemeenteraad over het op te stellen integraal gebiedskader. De collegebrief kun je hieronder downloaden.

Of ben je op zoek naar