Steunmaatregelen gemeente Eindhoven ivm corona

Het coronavirus treft verschillende groepen in de Eindhovense samenleving hard, zoals: ondernemers, verenigingen, initiatiefnemers uit de culturele sector, zorgaanbieders en gesubsidieerde instellingen in het sociaal domein. 

Het kabinet zorgt voor steunmaatregelen. Maar het college van B en W van Eindhoven neemt ook extra maatregelen om acute hulp te bieden.