Steunmaatregelen gemeente Eindhoven ivm corona

Het coronavirus treft verschillende groepen in de Eindhovense samenleving hard, zoals: ondernemers, verenigingen, initiatiefnemers uit de culturele sector, zorgaanbieders en gesubsidieerde instellingen in het sociaal domein. 

De noodzakelijke maatregelen van het rijk in de aanpak van het coronavirus brengen deze groepen in financiële problemen. Het college van B en W van Eindhoven neemt daarom extra maatregelen om acute hulp te bieden.