Ontheffing tijdelijke wet coronamaatregelen

De tijdelijke wet maatregelen covid-19 (hierna: Twm) is 1 december 2020 in werking getreden. Deze wet geeft een wettelijke basis voor de maatregelen die nodig zijn voor de bestrijding van de epidemie.

De burgemeester is bevoegd om in bijzondere gevallen voor een aantal van deze maatregelen ontheffing te verlenen. Dit geldt voor de regels over groepsvorming, de openstelling van publieke plaatsen en evenementen.

Voor de veilige-afstandsregel (op dit moment 1,5 meter) kan de burgemeester geen ontheffing verlenen.