Bundeling van coronamaatregelen

Sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn veel maatregelen getroffen om de gevolgen van deze crisis voor inwoners en bedrijven te verzachten. Zo ook in Eindhoven. Maatregelen van het Rijk en van de gemeente zelf. Al deze maatregelen zijn nu gebundeld in het online overzicht Eindhoven in coronatijd.

Sommige maatregelen zijn tijdelijk, andere lopen langer door of zijn door de aard van de crisis in de loop van de tijd aangepast. Daarom vindt het college het belangrijk een volledig, overzichtelijk en actueel overzicht van de maatregelen te hebben. 

Het document is online te vinden en geeft altijd de meest actuele stand van zaken.