Aangepaste dienstverlening ivm coronavirus

Vanwege de landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de dienstverlening van de gemeente aangepast. Op deze pagina vind je onder andere informatie over het bezoek aan het Inwonersplein en andere gemeentelijke diensten en accommodaties.

Dienstverlening op het Inwonersplein

Corona heeft grote gevolgen voor de dienstverlening op het Inwonersplein. Daarnaast kampen ook wij met meer zieken dan normaal. Hierdoor zijn er minder medewerkers om je te helpen en kunnen wachttijden aan de telefoon oplopen. Afspraken en de afhandeling van aanvragen bij Burgerzaken kunnen langer duren dan normaal. Kijk daarom eerst of je je vraag online kunt regelen.

Wat is er verder veranderd?

  • We werken uitsluitend op afspraak met uitzondering van een speciale balie voor spoedgevallen en afhalen van documenten.
  • Een afspraak maken kan helaas tijdelijk niet online maar alleen telefonisch via 14 040.
  • De avondopenstelling op maandag (17.00 tot 20.00 uur) komt te vervallen.
  • De zaterdagopenstelling van 9.00 tot 12.00 uur blijft wel maar vanaf 24 oktober alleen op afspraak.

Regel zoveel mogelijk online

Er zijn veel zaken die je thuis online kunt regelen:

Dienstverlening gebeurt uiteraard ook nog door persoonlijk contact. Dat geldt zeker voor een aantal producten voor Burgerzaken. Daarom zetten we in deze coronaperiode in op veiligheid én op het zoveel mogelijk laten doorgaan van dienstverlening. Dat moet nu op een aangepaste manier, maar met elkaar vinden we er wel een weg in. Is een afspraak niet echt noodzakelijk, stel die dan uit. Dus verloopt je paspoort of identiteitskaart, plan de afspraak dan kort voor de verloopdatum in.

Bezorgen reisdocumenten

Aangevraagde reisdocumenten (id-kaart of paspoort) laten we tijdelijk, tot 1 januari 2021, thuisbezorgen. Je hoeft daardoor één keer minder langs te komen. Je krijgt hier informatie over tijdens de aanvraagprocedure. We nemen de extra kosten voor onze rekening. 

Rijbewijs verlengen

Van rijbewijzen die tot 1 december 2020 verlopen, wordt de geldigheid automatisch met negen maanden verlengd. Meer informatie daarover vind je op rijksoverheid.nl

Heb je een vraag aan de gemeente, kijk dan eerst op deze website. Als je het antwoord hier niet kunt vinden, stel dan je vraag via het contactformulier.