Eindhoven als economische wereldspeler

Eind jaren tachtig en begin jaren 90 slaat de economische crisis in Nederland toe. Ook in Eindhoven zijn de gevolgen merkbaar, met de inkrimping van Philips en het faillissement van DAF. Door samenwerking tussen inwoners, overheid, onderwijs en bedrijfsleven en het zoeken naar een nieuwe unieke identiteit zijn de stad en de regio er weer bovenop gekomen. Uit deze samenwerking ontstaat Brainport Eindhoven, de innovatieve toptechnologieregio. 

Brainport Eindhoven kenmerkt zich door een combinatie van kennisindustrie (vernieuwing door bedrijven en kennisinstellingen) en maakindustie (het maken van de producten). Deze combinatie brengt in Eindhoven en omgeving veel nieuwe werkgelegenheid op het gebied van hoogwaardige technologie. Daarnaast komen er honderden gespecialiseerde toeleveranciers, nieuwe bedrijven en bedrijfjes, onderzoek- en  onderwijsinstituten en kennisinstellingen.

Blob met doorloop Mediamarkt naar Piazaa

Omdat alle partijen samenwerken en kennis delen, wordt innovatie versneld waarmee ieder weer zijn voordeel doet. Dat versterkt de positie van elke partij afzonderlijk en uiteindelijk de positie van Brainport Eindhoven in zijn geheel.

Zichtbare gevolgen van de Brainport in de stad zijn de High Tech Campus in Gestel en de Brainport Industries Campus in Eindhoven noordwest waar bedrijven en onderwijsinstellingen zich vestigen en samenwerken.

Terwijl Brainport Eindhoven bloeit, neemt ook het aantal inwoners toe: van 194.000 in 1980 tot 228.000 in 2018.