Eindhoven proeftuin voor slim licht

Het project Jouw Licht Op 040 stopt per 1 december 2019. Dat hebben wij samen met opdrachtnemer Consortium Signify/Heijmans besloten. Ondanks de inzet van alle partijen en de nodige investeringen in tijd en geld, is gebleken dat de verwachte resultaten achterblijven.

Meer informatie is te lezen in het persbericht van 4 september 2019.

Jouw Licht op 040

Bij het project ‘Jouw Licht Op 040’ was de vraag hoe slim licht, naast het vervangen, beheer en onderhoud van onze lantaarnpalen, de leefbaarheid in de stad kan verbeteren. De gemeente werkt hierin sinds november 2016 intensief samen met het consortium, TU/e,  Eindhovenaren en ondernemers. In deze unieke vorm van samenwerken, waar dus ook burgers actief betrokken zijn, verkenden zij samen ideeën en mogelijkheden voor innovatieve (licht)toepassingen in de openbare ruimte.

Vijf proeftuinen verspreid over Eindhoven waren aangewezen om kennis te maken met slim licht en hieraan gekoppelde slimme nieuwe technologie en design, met als doel het leefklimaat te verbeteren.