Speelinloop aanvragen

Met dit formulier kun je subsidie voor speelinloop aanvragen voor kinderen vanaf 0 jaar tot 2¼ jaar en hun ouders. De kinderen kunnen aan de speelinloop deelnemen tot ze naar de peutergroep gaan.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • Huidige Aanvraag
  • Bijlagen
  • Voorbeeldweergave
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Gegevens organisatie
Het KvK-nummer vind je in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Indien je voor de eerste keer subsidie aanvraagt dien je het uittreksel van de Kamer van Koophandel toe te voegen aan de aanvraag
Postadres
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
Contactgegevens
Rechtspersoonlijkheid
Gegevens bank/giro

Aantal te subsidiëren speelinloopgroepen

Uitgangspunt is één groep per locatie. Indien er een dermate grote vraag is naar een Speelinloop dat er een wachtlijst ontstaat, dan is het mogelijk om op één locatie twee speelinloopgroepen te organiseren met inachtneming van de leidster-kindratio
Subsidie op basis van één PM-er per groep (groepsgrootte 4-5 kinderen): € 2.528,00
Subsidie op basis van twee PM-ers per groep (groepsgrootte 6-10 kinderen): € 5.056,00
Dit zijn voorlopige bedragen, hieraan kan je geen rechten ontlenen

 
Wanneer je voor de eerste keer subsidie bij de gemeente aanvraagt, dien je de volgende - up to date- gegevens mee te sturen met deze aanvraag
  • Een exemplaar van de oprichtingsakte;
  • De statuten;
  • Het jaarverslag;
  • De jaarrekening;
  • De balans van het voorgaande jaar.
De bijlagen kan je bij de volgende stap uploaden.