Schakelklassen aanvragen

Deze subsidie is bedoeld voor het realiseren van schakelklassen voor basisschoolleerlingen, die vanwege een grote taalachterstand onder hun eigenlijke niveau presteren. Je kunt met dit formulier subsidie aanvragen voor de jaren 2023 tot en met 2026.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • Huidige Aanvraag
  • Bijlagen
  • Voorbeeldweergave
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Gegevens organisatie
Postadres
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
Contactgegevens
Gegevens bank/giro

Begroting

Welk bedrag vraag je aan?

Per Schakelklas is een bedrag beschikbaar van € 60.720, per jaar voor personeelskosten, exclusief gemeentelijke jaarlijkse index. Dit is een voorlopig bedrag, hieraan kan je geen rechten ontlenen.