Schakelklassen aanvragen

Deze subsidie is bedoeld voor het realiseren van schakelklassen voor basisschoolleerlingen die vanwege een grote taalachterstand onder hun eigenlijke niveau presteren.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • Huidige Aanvraag
  • Bijlagen
  • Voorbeeldweergave
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Gegevens organisatie
Postadres
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
Contactgegevens
Gegevens bank/giro
Per Schakelklas is een bedrag beschikbaar van € 60.720.
Dit is een voorlopig bedrag, hieraan kan je geen rechten ontlenen.