Herinrichting Hastelweg/Strijpsestraat

We gaan de Hastelweg/Strijpsestraat opnieuw inrichten. Aanleiding is de versleten bestrating (asfalt, trottoir en parkeerplaatsen). Het vervangen van de bestrating en fundering (verharding) biedt de mogelijkheid om het gehele straatprofiel van gevel tot gevel aan te passen. De gemeente wil samen met de werkgroep “herinrichting Hastelweg/Strijpsestraat” een straat realiseren waar bewoners en gebruikers op een prettige en veilige manier wonen en verblijven. In deze werkgroep, ontstaan vanuit het wijkoverleg “Strijp binnen de Ring”, zit een groot aantal bewoners en ondernemers uit het plangebied.

Op maandag 26 november werd de voorlopige ontwerptekening van de straat gepresenteerd door de bewonersgroep. In Steunpunt De Meerpaal kwamen buurtbewoners samen om vragen te stellen en ideeën te delen.

Heeft u nog een vraag of opmerking over het voorlopig ontwerp, neem dan contact met Nicole Scharp (projectleider) n.scharp@eindhoven.nl of 040-2382317. Wil je in contact komen met de werkgroep “herinrichting Hastelweg/Strijpsestraat? Stuur een mail naar: hastelweg2017@hotmail.com.

Buurtbewoners bekijken de ontwerptekening van de Hastelweg