Het gebied aan de centrumkant van station Eindhoven Centraal gaat de volgende jaren flink veranderen. Er komen flats, kantoren en fietsenstallingen. Daarnaast gaat het plein voor het station en de Stationsweg er heel anders uitzien.

Het begint allemaal met voorbereidend werk. Zoals het verleggen van bestaande kabels en leidingen. Daarna verandert de Stationsweg zodat er ruimte komt voor de bouwers, de bewoners en ondernemers en het verkeer. Zoals fietsers, voetgangers en reizigers van en naar Eindhoven Centraal.

Informatie en actuele bereikbaarheid

De omgeving van Eindhoven Centraal is een druk gebied. Met reizigers, auto’s, fietsers en voetgangers. Zij verwachten dat ze ondanks al het werk dat de komende jaren daar gebeurt simpel hun weg kunnen vinden. Dit betekent dat we het aantal veranderingen van de tijdelijke situatie zo klein mogelijk proberen te houden. Als we weten wanneer en hoe de eerste veranderingen plaatsvinden lees je dat hier.

Stadsgids Mike vertelt wat er allemaal gaat gebeuren

Bekijk hier de uitgebreide presentatie van Kees Christiaanse. Hij beoordeelt alle ontwerpen in het Stationsgebied en legt in deze presentatie uit wat er allemaal gebeurt rondom Eindhoven Centraal.