Integraal gebiedskader Stadhuisplein

De komende jaren gaat er op en rondom het Stadhuisplein veel veranderen. Er zijn volop plannen voor onder andere het bouwen van woningen en het vergroenen van het plein. Eerste stap is het opstellen van een integraal gebiedskader, waarin we vastleggen waaraan alle plannen moeten voldoen

Of ben je op zoek naar