Herinrichting Hastelweg/Strijpsestraat

In 2020 gaan we de Hastelweg/Strijpsestraat opnieuw inrichten. De bestrating (asfalt, trottoir en parkeerplaatsen) en fundering zijn versleten.

De herinrichting biedt de mogelijkheid om het straatprofiel van gevel tot gevel aan te passen.

Samen met de werkgroep ‘Herinrichting Hastelweg/Strijpsestraat’ willen we een fijne veilige straat realiseren voor bewoners en gebruikers. De werkgroep is ontstaan vanuit het wijkoverleg ‘Strijp binnen de Ring’ en bestaat uit een groot aantal bewoners en ondernemers uit het plangebied.

Hierboven zie je de huidige situatie en impressies van de toekomstige Hastelweg/Strijpsestraat. De uitvoering kan uiteraard iets afwijken van de impressies.