Herinrichting De Stoutheuvel

We richten de Stoutheuvel en enkele aanliggende kruisingen en straten in Vaartbroek in tot een plezierige en verkeersveilige woon- en winkelstraat. Het ontwerp is in samenspraak met omwonenden en ondernemers gemaakt.