Groot onderhoud Ring Jagershoef

De ring Jagershoef en de toegangswegen naar deze ring zijn toe aan een opknapbeurt. Het gaat om de Koning Arthurlaan, Lohengrinlaan, Elckerlyclaan, Firapeellaan en de 4 Heemskinderenlaan. Tegelijkertijd met het onderhoud veranderen we ook de inrichting van de weg. We versmallen de rijbaan en leggen parkeerstroken aan. Ook vervangen we de trottoirs en leggen we nieuw groen aan. De werkzaamheden aan de Ring Jagershoef zijn gereed. Op 23 september starten de werkzaamheden op de Ferdinand Huyckstraat. Eind oktober 2019 is alles klaar.