Groot onderhoud ring Jagershoef

De ring Jagershoef en de toegangswegen naar deze ring zijn toe aan een opknapbeurt. Het gaat om de Koning Arthurlaan, Lohengrinlaan, Elckerlyclaan, Firapeellaan en de 4 Heemskinderenlaan. Tegelijkertijd met het onderhoud veranderen we ook de inrichting van de weg. We versmallen de rijbaan en leggen parkeerstroken aan. Ook vervangen we de trottoirs en leggen we nieuw groen aan. De werkzaamheden zijn op 18 juni 2018 gestart en zijn begin juli 2019 klaar. Aansluitend willen we ook de Ferdinand Huyckstraat aanpakken. De exacte planning hiervoor is nog niet bekend.