Nieuws & video's Herinrichting Binnenstad

Hieronder vind je het laatste nieuws over het project.

10/02/2021- Herinrichting Stratumseind in september van start

De herinrichting van de binnenstad gaat in september van start. Alle straten met de bekende rode steentjes krijgen de komende jaren een nieuwe, eigentijdse inrichting. “Na de metamorfose van de Vestdijk tot groene stadsboulevard, gaan we nu aan de slag met de volgende straten in onze binnenstad. Om te beginnen met het Stratumseind. Zo werken we stapsgewijs aan een klimaatbestendige, groene en gezonde omgeving, waar het voor iedereen prettig is om er te zijn”, aldus wethouder Rik Thijs. Lees meer in het nieuwsbericht Herinrichting Stratumseind in september van start.

12/11/2020 - Archeologen ontdekken resten Stratumse Poort

Op het pleintje van het Stratumseind doen archeologen onderzoek naar resten van de middeleeuwse Stratumse Poort. Daarbij hebben zij vermoedelijk de resten van een muur van de poort, beschoeiing en palen van een brug over de stadsgracht ontdekt. Bekijk hier het nieuwsbericht over de opgravingen van de middeleeuwse Stratumse Poort.

De archeologische opgravingen van het onderzoek op he Stratumseind.

16/10/2020 - Archeologische werkzaamheden op pleintje Stratumseind

Dinsdag 27 oktober start archeologisch onderzoek op het pleintje aan het Stratumseind (op de kruising met Oude Stadsgracht en Stadhuisplein). De werkzaamheden duren waarschijnlijk 3 weken. Lees meer in het nieuwsbericht Archeologische werkzaamheden op Stratumseind.

05/10/2020 - Bewerking asfalt proefbestrating Demer

De gemeente laat op woensdag 7 oktober werk- zaamheden uitvoeren aan het asfalt in het proefvak op de Demer. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken vinden de werkzaamheden plaats van 7.00 tot ongeveer 9.00 uur. Van Gompel B.V. bewerkt dan de bovenzijde van het asfalt. Bedoeling is om de steenslag in het asfalt beter zichtbaar te maken en daarmee de uitstraling te verbeteren, zonder dat er slijtage aan het asfalt optreedt. Het schuren van het asfalt gebeurt met een machine met diamantschijven. Dit geeft enige geluidsoverlast, maar dat is van korte duur.

De proefbestrating maakt deel uit van het project Herinrichting Binnenstad. Vanaf medio 2021 wil de gemeente aan de slag met het herinrichten van het Stratumseind en de (winkel)straten met de rode steentjes, waarbij veel aandacht is voor vergroening. De plannen voor de herinrichting zijn nu in voorbereiding.

Vragen? Neem contact op met projectmanager Toine Schoester, telefoon 06 12 19 98 69.

18/05/2020 - Meer groen in Nieuwstraat en Hermanus Boexstraat

Het centrum van Eindhoven is volop in ontwikkeling. De (winkel)straten met de rode steentjes én het
Stratumseind krijgen de komende jaren fasegewijs een nieuwe inrichting. Vooruitlopend daarop willen we
experimenteren met groen (bomen en planten). Eerder plaatsten we al 15 bomen in bakken op de Demer en Rechtestraat. Daar komt nu een vervolg op. Vanaf 25 mei 2020 planten we rondom 15 bestaande bomen in de Nieuwstraat en Hermanus Boexstraat sierbeplanting, omrand met boomcirkels van cortenstaal. De werkzaamheden duren circa 2,5 week.

10/04/2020 - Eindhovense steen in nieuwe proefbestrating voor binnenstad

De vakken met proefbestrating op de Demer en in de Nieuwstraat zijn vervangen door nieuwe proefbestrating, met hierin de Eindhovense steen. De Eindhovense steen is van modern beton en heeft een warme, grijze basiskleur. De levendige schakering van kiezeltjes in verschillende kleuren verwijst naar de Eindhovense ondergrond. De keuze voor het uiterlijk van de Eindhovense steen is dus al gemaakt. De komende maanden gaat de gemeente de stenen beoordelen op met name gebruik en onderhoud. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht.

09/01/2020 - Proefsleuven kabels en leidingen Demer en Rechtestraat

Het centrum van Eindhoven is volop in ontwikkeling. De komende jaren gaat de binnenstad op de schop. De (winkel)straten met de rode steentjes én het Stratumseind krijgen fasegewijs een nieuwe inrichting. Vooruitlopend daarop gaan we vanaf woensdag 15 januari 2020 proefsleuven maken op de Demer en Rechtestraat. De werkzaamheden duren tot eind januari.

Lees het volledige nieuwsbericht in het document hieronder.

Vragen of opmerkingen?

Vul het contactformulier in. Je hoort dan snel van ons.