Unalab

Hoe maken we de stad klimaatbestendig voor de toekomst? Door te zoeken naar op de natuur geïnspireerde oplossingen. Eindhoven is een van de drie demonstratiesteden in het EU Horizon 2020 project Unalab. Hoofddoel van dit project is de toepassing van Nature Based Solutions demonstreren in een stedelijke omgeving.

Er wordt onderzocht wat deze oplossingen doen voor de biodiversiteit, de klimaatdoelstellingen en de hittestress in een stad. In Eindhoven is het NRE-terrein naar voren geschoven om de biodiversiteit te vergroten. Ook het Stadhuis, het stukje tussen het Stadhuis en het Designhuis, het Clausplein, de Vestdijk en de GGzE worden hieraan gekoppeld en onderzocht. Een voorbeeld van een oplossing die is geïnspireerd op de natuur is het planten van bomen en planten om hitte tegen te gaan.

Andere demonstratiesteden zijn Tampere in Finland en Genua in Italië. Het project zal ook een boost geven aan de Duurzame Daken. Ook zal het een reeks verdere innovatieve maatregelen, gericht op verduurzaming van de binnenstad door vergroening en verbetering van de waterhuishouding, mede financieren.

Projectgegevens

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No. 730052 │ Topic: SCC-2-2016-2017: Smart Cities and Communities Nature-based Solutions.