Roadmaps for Energy (R4E)

Roadmaps for Energy (R4E) is een project dat is gefinancierd door Horizon 2020, het kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie voor de periode 2014-2020.

In R4E zullen de 10 consortium partners (8 steden en 2 kennisinstellingen) samenwerken aan de ontwikkeling van een nieuw soort energie strategie, de Roadmap Energie. R4E richt zich op het ontwikkelen van visies en roadmapping vaardigheden binnen gemeenten, om gezamenlijke activiteiten te initiëren om op die manier de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve energie oplossingen in steden te stimuleren.

Het uiteindelijke doel is om een proces te implementeren die de 8 steden in staat stelt om roadmaps te ontwikkelen voor de verschillende thema’s die gezamenlijk de Energie Roadmap vormen, in lijn met hun ambities om een Smart City te worden. R4E richt zich op drie gebieden binnen het domein van duurzame energie die nauw samenhangen met belangrijke verantwoordelijkheden van gemeenten:

  • Smart Buildings
  • Smart Mobility
  • Smart Urban Spaces

Eindhoven lead partner

Eindhoven is lead partner van R4E. Eindhoven zal zich binnen R4E richten op Smart mobility en Smart urban spaces. Het project draagt bij aan een versterkte coördinatie van verschillende (bestaande) roadmaps in Eindhoven en zal zo de andere lopende activiteiten rond Smart Cities in Eindhoven versterken en ondersteunen.