Passport4Work

Hoe vernieuwen we de arbeidsmarkt? Door het aanbieden van een vernieuwend loopbaanplatform, waar professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid centraal staan. Passport4Work wil de kloof tussen vraag en aanbod verkleinen door bijvoorbeeld het realiseren van modules op het gebied van zachte vaardigheden en een leven lang ontwikkelen.

Hoe werkt het?

In Passport4Work (P4W) wordt gewerkt aan een vernieuwend loopbaanplatform waar professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid centraal staan. P4W gaat in op de kloof op de arbeidsmarkt voor lager opgeleiden, door een vaardighedenpaspoort te creëren door vaardigheden af te nemen door middel van digitale spelletjes. Op basis hiervan kunnen werkzoekenden in beeld gebracht worden bij werkgevers (vooral in de techniek, zorg en bouw).

Dit vraagt om een nieuwe manier van denken over vaardigheden in relatie tot arbeid, bij zowel de werkzoekenden als de werkgevers. P4W richt zich, in eerste instantie, op werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt (met speciale aandacht voor statushouders) en is verbonden met regionale initiatieven zoals de Gasvrije wijken in Eindhoven, innovatieve Zorg en Robotica. Die verbinding zit bijvoorbeeld in het faciliteren van werkgelegenheid rondom aardgasvrije buurten. Raat Healthcare and Robotica heeft twee doelen met het project: enerzijds de werkgelegenheid vergroten en stroomlijnen en anderzijds het creëren van begrip en bewustwording rond deze stedelijke innovatie onderwerpen. Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Bekijk dan het nieuwsoverzicht op de website van Passport4Work.

Zo werkt Passport4Work

Projectgegevens

  • Projectpartners: 04Werkt, Provincie Noord-Brabant, Summa college, Fontys Hogeschool, TNO, Leerwerkloket ZO Brabant, WijEindhoven, TU/e, MKB Eindhoven
  • Totale budget: EUR 4.923.494,00
  • Duur: November 2018 – Oktober 2021
  • Contactpersoon: Erik Lubbers (e.lubbers@eindhoven.nl)
  • Website: Passport4Work en Passport for Work


This project has received funding from the European Union’s Regional Development Fund Urban Innovative Actions.