Ook een 'groene golf' voor fietsers: Europees project C-Mobile

De gemeente Eindhoven is kort geleden gestart met het testen van een systeem om fietsers vaker groen licht te geven. De pilot ‘C-mobile’, die werkt via een intelligente verkeerslichtregelinstallatie, gaat van start vooraan op de Montgomerylaan, naast het Rabobankgebouw. De gemeente Eindhoven werkt met de Roadmap Smart and Sustainable Mobility in Europees verband aan verschillende smart mobility initiatieven waarvan deze er een is.

Geen privacygevoelige beelden

Het systeem werkt met camera’s die (uit privacy-oogpunt) geen beelden van de fietsers of scooters maakt maar via data in de vorm van cijfers en letters een groep fietsers of scooters (minstens twee) detecteert. De camera meet ook hun snelheid en een computer zorgt er voor dat ze bij het eerstvolgende verkeerslicht groen licht hebben. Het doel is om een vlotte en veilige doorstroming voor fietsers op deze locatie te bevorderen. Meteen als de ‘groep’ uit beeld verdwenen is worden de data ook gewist.

Europese projecten

Binnen dit Europese project, onderdeel van het Europese Horizon 2020 innovatieprogramma, werkt de gemeente samen met 37 partijen met binnen de Brainport regio de gemeente Eindhoven en Helmond als pilotlocaties. Onder meer zijn de TU/e en TNO partners in het project. Het valt binnen het Cooperative-Intelligent Transport Systems (C-ITS) projecten die de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers en voetgangers) hopen te vergroten.

Enquête over deze pilot

Het betreft een pilotlocatie waar we de doorstroming van fietsers willen bevorderen. We vragen gebruikers of ze willen helpen dit innovatieve middel te evalueren. Dat kan via de hieronder aangegeven QR-code. Je wordt via deze QR naar een enquête geleid met enkele vragen over deze pilotlocatie en fietsgebruik. De enquête is opgesteld door onze partner DLR uit Duitsland binnen het C-Mobile project.

 

Projectgegevens

  • Project partners: Idiada (Spanje), gemeente Helmond, TNO, EC, TU/e
  • Totale budget: EUR 12.000.000,00
  • Duur: 2017 – 2021 (4 jaar)
  • Contactpersoon: Jan Josten (j.josten@eindhoven.nl)
  • Website: C-Mobile
  • Twitter: Twitter account

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No. 723311-2.Topic: MG-2016-2017 Mobility for Growth.