UMOS

Het doel van UMOS (Urban Mobility Operating System) is om een operationeel systeem op het gebied van urban mobility in Europa te bouwen. Dit wordt een open platform, toegankelijk voor alle spelers in het domein van stedelijke mobiliteit, waarmee we op een eenvoudige manier data uit kunnen wisselen. Uiteraard voldoet het platform aan de AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming),

In 2020 heeft Eindhoven, samen met Amsterdam en Barcelona, een plan met de relevante stakeholders ontworpen. De rol van Eindhoven is toetsen en beoordelen of het belang van steden ook in dit systeem zit. Daarnaast wordt Eindhoven in 2021 wellicht pilotgemeente voor de “proof of concept” fase.

Projectgegevens

EIT Urban Mobility is an initiative of the European Institute of Innovation and Technology (EIT).