EIT Urban Mobility is een innovatiegemeenschap op het gebied van stedelijke mobiliteit, ondersteund door het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). De gemeenschap bestaat uit 48 partners uit 15 Europese landen. EIT Urban Mobility wil de toegang tot mobiliteit verbeteren, de aantrekkelijkheid van steden vergroten en de concurrentiepositie van Europa versterken. Het consortium heeft als motto “Mobility for Liveable Urban Spaces”. Het richt zich op het vervoeren van mensen, het verbinden van gemeenschappen, het ondersteunen van bedrijven en het herinrichten van de openbare ruimte. De focus ligt op ruimte in de stad. Gezamenlijk wil het consortium komen tot een leefbare stad, waarbij de gebruiker en de bewoner centraal staan. Vanuit Europa worden fondsen beschikbaar gesteld om projecten binnen de EIT Urban Mobility te realiseren. Concreet wordt het geld onder andere gebruikt voor:

  • oplossingen die bijdragen aan de uitdagingen waar we voor staan. Denk aan de verdichting van de binnensteden, het terugdringen van CO2-uitstoot, verkeersveiligheid, de bereikbaarheid van economische toplocaties, leefbaarheid en vergroening van de stad;
  • het opleiden van de volgende generatie professionals op het gebied van stedelijke mobiliteit;
  • het oprichten van een fonds dat startups en MKB ondersteunt bij het succesvol ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve producten en diensten.

EIT Urban Mobility brengt partners van onderwijsinstellingen, onderzoeksorganisaties, bedrijven en steden samen om deze doelstellingen te verwezenlijken. Hierbij gaan de partnersteden dienen als testgebieden en living labs waar nieuwe mobiliteitsoplossingen in een vroeg stadium worden geïmplementeerd. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van  de uitdagingen in deze steden.

Projectgegevens

EIT Urban Mobility is an initiative of the European Institute of Innovation and Technology (EIT).