Wegenstructuur

In Eindhoven Noordwest wordt flink aan de weg gewerkt. Dat gebeurt om de doorstroming en de bereikbaarheid van onder andere de Anthony Fokkerweg, Eindhoven Airport, Flight Forum en Brainport Industries Campus te verbeteren.

Actuele verkeershinder

Video over de wegenstructuur in Eindhoven Noordwest