Onderdoorgang A2/N2

Om de bereikbaarheid van de regio en bedrijventerreinen te verbeteren en om files te verminderen, werkt de gemeente aan de wegenstructuur in Eindhoven Noordwest. Onderdeel hiervan is een nieuwe tunnel onder de A2/N2, ter hoogte van bedrijventerrein GDC Acht. 

Op maandag 17 april aanstaande starten we met de reconstructie van de rotonde Mispelhoefstraat - De Schakel. Tot 12 juni is De Schakel ten noorden van de rotonde afgesloten voor verkeer. Van 12 juni tot 1 september is de rotonde volledig afgesloten voor verkeer. We werken op dit moment ook aan de aankleding van de tunnel. Het verkeer op de A2/N2 heeft geen last van de werkzaamheden aan de onderdoorgang. De onderdoorgang wordt naar verwachting in september 2023 geopend.

Op en rondom de bouwplaats is er helaas geen veilige plek om naar het werk te komen kijken. We filmen het werk en delen het via deze website.

Locatie nieuwe tunnel onder A2/N2 (foto Paul Poels).

Bouw van de tunnel in beeld (video's en foto's: Paul Poels)

Deel 1

In deze video zie je hoe we afgelopen januari/februari zijn begonnen met het inrichten van de werkterreinen naast de A2/N2 en het maken van werkvloeren. Voor de poeren storten we beton met wapeningsstaal.

Deel 2

In deze video starten we met de voorbereiding voor de bouw van de wanden van de tunnel. Ook hier wordt eerst vakkundig de stalen wapening aangebracht en daarna beton gestort.

Deel 3

In deze video zie je hoe we de aanleg van de verdiepte toeritten naar de onderdoorgang hebben voorbereid. Om deze te kunnen uitgraven zonder dat de naastliggende grond verzakt, hebben we 20 meter lange damwandschermen aangebracht in de bodem. Ook zijn trekankers aangebracht in de toeritten. Deze zorgen dat de open tunnelmoten van de toeritten op hun plaats blijven, terwijl het grondwater opwaartse druk geeft in de bodem eronder.

Deel 4

In deze video zie je hoe we in april en mei de bekisting hebben opgebouwd en het wapeningsstaal hebben aangebracht om daarna het beton van de wanden en het dak te kunnen storten. In totaal wordt er 1.600 ton wapening en 7800 m3 beton toegepast bij de bouw van de ruim 100 meter lange tunnel.

Deel 5

In deze video zie je hoe het beton gestort is voor de bouw van een van de tunneldelen en hoe het ontkisten er daarna uitziet. Partner Martens en Van Oord verzorgt het grootschalige grondwerk dat nodig is voor de tunnel en de verdiepte toeritten naar de onderdoorgang aan beide kanten. In de zomervakantie worden de tunneldelen opgepakt en via de toerit onder de A2 en N2 gereden.

Deel 6

Deze video laat zien hoe het westelijke deel van de A2/N2 wordt opengebroken, zodat de eerste twee tunneldelen op hun plek kunnen worden gereden. Dat inrijden gebeurt met een op afstand bestuurbaar voertuig dat de tunneldelen oppakt en verplaatst.

Deel 7

In deze video zie je dat ook de twee tunneldelen aan de oostkant van de A2/N2 op hun plek worden gereden. Vervolgens wordt de grond weer aangevuld en het asfalt aangebracht. Daarmee zijn de werkzaamheden die voor verkeershinder zorgden afgerond en kan het verkeer weer over de A2/N2 rijden zoals voorheen.