Onderdoorgang A2/N2

Om de bereikbaarheid van de regio en bedrijventerreinen te verbeteren en om files te verminderen, werkt de gemeente aan de wegenstructuur in Eindhoven Noordwest. Onderdeel hiervan is een nieuwe tunnel onder de A2/N2, ter hoogte van bedrijventerrein GDC Acht. 

Sinds maandag 22 augustus heeft verkeer op de A2/N2 geen last meer van de werkzaamheden aan de onderdoorgang. De werkzaamheden verlopen allemaal volgens planning. Alle rijstroken zijn weer beschikbaar en de situatie op de weg is weer zoals je gewend was van voor de werkzaamheden. De tunnel kan nog niet meteen worden gebruikt. We werken nog even verder aan onder andere de toeritten en de aankleding van de tunnel. Maar daar heeft het verkeer dus geen last van.

Op en rondom de bouwplaats is er helaas geen veilige plek om naar het werk te komen kijken. We filmen het werk en delen het via deze website.

De locatie van de nieuwe tunnel aan de A2/N2.

Bouw van de tunnel in beeld

Deel 1

In deze video zie je hoe we afgelopen januari/februari zijn begonnen met het inrichten van de werkterreinen naast de A2/N2 en het maken van werkvloeren. Voor de poeren storten we beton met wapeningsstaal.

Deel 2

In deze video starten we met de voorbereiding voor de bouw van de wanden van de tunnel. Ook hier wordt eerst vakkundig de stalen wapening aangebracht en daarna beton gestort.

Deel 3

In deze video zie je hoe we de aanleg van de verdiepte toeritten naar de onderdoorgang hebben voorbereid. Om deze te kunnen uitgraven zonder dat de naastliggende grond verzakt, hebben we 20 meter lange damwandschermen aangebracht in de bodem. Ook zijn trekankers aangebracht in de toeritten. Deze zorgen dat de open tunnelmoten van de toeritten op hun plaats blijven, terwijl het grondwater opwaartse druk geeft in de bodem eronder.

Deel 4

In deze video zie je hoe we in april en mei de bekisting hebben opgebouwd en het wapeningsstaal hebben aangebracht om daarna het beton van de wanden en het dak te kunnen storten. In totaal wordt er 1.600 ton wapening en 7800 m3 beton toegepast bij de bouw van de ruim 100 meter lange tunnel.

Deel 5

In deze video zie je hoe het beton gestort is voor de bouw van een van de tunneldelen en hoe het ontkisten er daarna uitziet. Partner Martens en Van Oord verzorgt het grootschalige grondwerk dat nodig is voor de tunnel en de verdiepte toeritten naar de onderdoorgang aan beide kanten. In de zomervakantie worden de tunneldelen opgepakt en via de toerit onder de A2 en N2 gereden.

Deel 6

Deze video laat zien hoe het westelijke deel van de A2/N2 wordt opengebroken, zodat de eerste twee tunneldelen op hun plek kunnen worden gereden. Dat inrijden gebeurt met een op afstand bestuurbaar voertuig dat de tunneldelen oppakt en verplaatst.

Deel 7

In deze video zie je dat ook de twee tunneldelen aan de oostkant van de A2/N2 op hun plek worden gereden. Vervolgens wordt de grond weer aangevuld en het asfalt aangebracht. Daarmee zijn de werkzaamheden die voor verkeershinder zorgden afgerond en kan het verkeer weer over de A2/N2 rijden zoals voorheen.