Onderdoorgang A2/N2

De komende maanden werken we aan de derde en daarmee laatste fase van de wegenstructuur in Eindhoven Noordwest: de onderdoorgang onder de A2/N2. Deze onderdoorgang verbindt de Dirk Noordhoflaan met de rotonde aan de Mispelhoefstraat. Door de nieuwe onderdoorgang kan het verkeer beter doorstromen en worden onder andere Eindhoven Airport, Brainport Industries Campus (BIC), Westfields en Flight Forum aan de westzijde én het Goederen Distributie Centrum (GDC) Eindhoven-Acht aan de oostzijde beter bereikbaar. Ook vermindert de onderdoorgang de kans op files op de A2/N2 en de wegen die daarop aansluiten. En er ontstaat een betere verbinding met de op- en afritten van de A58 in Best. De werkzaamheden zijn gestart in 2021 en zijn uiterlijk in 2023 klaar.

Onderdoorgang A2/N2

Bouwbord van de onderdoorgang.

Voor de realisatie van de onderdoorgang zijn weekendafsluitingen nodig in april en mei en ontstaat er grote verkeershinder in de zomer. In overleg met onder andere omliggende gemeenten en de hulpdiensten nemen we maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Een van die oplossingen is het vooraf bouwen van de tunneldelen op een werkterrein naast de randweg om deze vervolgens in een korte periode tijdens de zomer van 2022 in te rijden op hun definitieve plek onder de A2/N2. Weggebruikers worden vroegtijdig gewaarschuwd over de afsluitingen, omleidingsroutes en mogelijke alternatieve manieren van reizen. Dat gebeurt onder andere op deze pagina, de website van Rijkswaterstaat en de website VanAnaarBeter. Ook via social media informeren we over de werkzaamheden en de hinder.

Afsluitingen en hinder in augustus

In de zomer van 2022 worden de tunneldelen geplaatst. Daardoor zijn er van 28 juli tot 22 augustus minder rijstroken beschikbaar voor het verkeer op de A2/N2 Randweg Eindhoven tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leenderheide in beide richtingen. Dit levert ernstige hinder op voor het doorgaande verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met 60 minuten extra reistijd.

Voor verkeer van en naar Eindhoven Airport gelden de volgende omleidingsroutes.

De werkzaamheden voor de onderdoorgang onder de A2/N2 vormen de derde en daarmee laatste fase van de wegenstructuur in Eindhoven Noordwest. De onderdoorgang verbindt de recent aangelegde Dirk Noordhoflaan met de rotonde aan de Mispelhoefstraat.