Kruising Luchthavenweg-Spottersweg

In Eindhoven Noordwest wordt flink aan de weg gewerkt. Dat gebeurt om de doorstroming en de bereikbaarheid van onder andere de Anthony Fokkerweg, Eindhoven Airport, Flight Forum en Brainport Industries Campus te verbeteren. Er zijn al veel werkzaamheden uitgevoerd. Momenteel zijn we bezig met de afrondende fase van de onderdoorgang onder de A2/N2 en werken we aan het kruispunt Luchthavenweg – Spottersweg – Landsard.

Actuele verkeerssituatie

Op 29 augustus 2022 starten we met de reconstructie van het kruispunt Luchthavenweg – Spottersweg – Landsard. Die werkzaamheden duren tot en met 7 oktober 2022. 

Zowel voor fietsers als voor autoverkeer zijn er omleidingen ingesteld.

Autoverkeer

Autoverkeer komende vanaf de Spottersweg wordt omgeleid via de Dirk Noordhoflaan - Oirschotsedijk - Anthony Fokkerweg – Luchthavenweg en vice versa. P5 en P7 Eindhoven Airport zijn via een bypass vanuit de Luchthavenweg gewoon bereikbaar. De Jan Olieslagersweg (tussen Luchthavenweg en Beatrix de Rijkweg) is tijdens de werkzaamheden een éénrichtingsweg komende vanuit de Luchthavenweg.

Fietsers

Fietsers vanaf de Spottersweg zullen via een bypass en de Castendijkweg naar de Luchthavenweg worden geleid. Fietsers vanaf de Landsard kunnen via de nieuwe fietsbrug over het Beatrixkanaal naar de Luchthavenweg.

In de afbeelding aan de rechterkant vind je de omleidingen op een plattegrond. Deze plattegrond is ook te downloaden onderaan deze tekst.

Bussen

De werkzaamheden hebben ook invloed op de routes van lijnbussen. Buslijn 400 zal via de Anthony Fokkerweg naar de Luchthavenweg rijden en is dus geen verbinding voor Brainport Industries Campus. Buslijn 10 rijdt ook een alternatieve route. Buslijn 10 heeft wel een halte bij Brainport Industries Campus, maar is tijdens de werkzaamheden geen verbinding naar Eindhoven Airport.

Na 7 oktober 2022 is het project Wegenstructuur Eindhoven Noordwest – Hoofdinfra gereed. Aansluitend (vanaf 10 oktober 2022) wordt gestart met de reconstructie van de Luchthavenweg. Daarover delen we later meer informatie.

Als de werkzaamheden eind 2023 zijn afgerond, ziet de situatie eruit zoals op de afbeelding hiernaast. De afbeelding is hieronder ook als PDF te downloaden.

Eindsituatie van de wegenstructuur in Eindhoven Noordwest.

Video over de wegenstructuur in Eindhoven Noordwest