Doorfietsroute De Run-HTCE

De gemeenten Veldhoven en Eindhoven werken samen aan het verbeteren van de fietsverbinding tussen De Run en de High Tech Campus Eindhoven (HTCE). Het doel is om de fietsverbinding aantrekkelijker, veiliger en comfortabeler te maken. Daarnaast bekijken we of we bestaande knelpunten op en rond de fietsverbinding kunnen oplossen of verbeteren.