Stapsgewijs naar een nieuwe inrichting

De transformatie van onze binnenstad vraagt een intensieve voorbereiding. Stapsgewijs werken we toe naar een nieuwe inrichting van de (winkel)straten met de rode steentjes én het Stratumseind. Dat doen we samen met (vertegenwoordigers van) ondernemers, bewoners en belangenorganisaties, via onder meer een projectteam en klankbordgroep.

Momenteel zijn we volop bezig met het testen van verschillende bestratingsmaterialen. Verder is een ontwerpteam samen met supervisor Winy Maas (architectenbureau MVRDV) bezig met de voorbereidingen voor het maken van een voorlopig ontwerp. Eerder vroegen we Eindhovenaren en andere geïnteresseerden al naar ideeën voor een boeiende binnenstad (CityChallenge).

Proefbestrating

Momenteel testen we verschillende bestratingsmaterialen. Daarvoor hebben we proefvakken aangelegd op de Demer en Nieuwstraat. Verder is er een derde proefvak op de Vestdijk-Noord (tussen 18 Septemberplein en Nieuwstraat). Daar is een totaalbeeld te zien van hoe het er straks uit kan gaan zien, met inrichtingselementen zoals fietsparkeren, groen en aanvullende bestratingsmaterialen. Meer informatie hierover vind je op de projectsite Beleef de Vestdijk.

We werken met drie proefvakken om zo een brede beoordeling van de bestratingsmaterialen te kunnen doen op aspecten van uitstraling, duurzaamheid/gebruik en beheer/onderhoud. Sluiten de materialen aan bij wat we met onze (binnen)stad willen uitstralen? Is het materiaal slijtvast en prettig in het gebruik? Zijn de materialen goed schoon te maken na bijvoorbeeld een evenement en zijn bijvoorbeeld mayonaise en kauwgom goed te verwijderen?

Als onderdeel van de brede beoordeling hebben we in oktober en november 2018 bezoekers van de binnenstad gevraagd om aan te geven wat zij van de proefbestrating vinden. Allereerst hebben we zogeheten tours voor geïnteresseerde Eindhovenaren georganiseerd en hen gevraagd een testkaart in te vullen. Aansluitend hebben we via deze projectsite een online enquête gehouden en deelnemers gevraagd enkele vragen te beantwoorden over de verschillende bestratingsmaterialen:

Voorbeelden A t/m D proefbestrating binnenstad

Resultaten online enquête

Alle testresultaten en feedback uit de brede beoordeling (inclusief tours en online enquête) zijn belangrijke ingrediënten voor het vervolgproces om tot een juiste materiaalkeuze te komen. Het streven is dat het college nog voor de zomer van 2019 een besluit neemt over de definitieve materiaalkeuzes en andere ruimtelijke ontwerpkeuzes (zie hieronder).

Ontwerpproces

Het ontwerpteam werkt overigens tegelijkertijd aan een visie voor het grotere centrumgebied, waartoe ook de Vestdijk hoort. De keuze voor bestratingsmaterialen is een belangrijke stap in het ontwerpproces. Andere onderdelen daarbij zijn onder meer het zogeheten ruimtelijk concept en het groenconcept. Het gaat dan om zaken als ambities voor het centrum, invulling van het stratennetwerk, de principekeuzes voor pleinen en plekken en het aanbrengen van veel meer groen in onze binnenstad. De afgelopen maanden heeft het ontwerpteam zich gericht op deze en andere onderdelen. Het ontwerpen gebeurt werkenderwijs en wordt vastgelegd in een werkboek. Benieuwd naar de stand van zaken? Hieronder vind je een presentatie van de stand van zaken van begin december.

Presentatie ontwerpproces (stand van zaken, 4 december 2018)

Heb je hierover vragen of suggesties? Mail naar boeiendebinnenstad@eindhoven.nl.

Vervolgproces

De komende periode worden verdere onderdelen van het ontwerpproces ingevuld, zoals mobiliteit, water, toegankelijkheid, spelen, bewegen en verblijven en verlichting. Het streven is om in de zomer van 2019 een voorlopig ontwerp te kunnen presenteren.