Stapsgewijs naar een nieuwe inrichting

De metamorfose van onze binnenstad vraagt om een intensieve voorbereiding. Stapsgewijs werken we toe naar een nieuwe inrichting van de (winkel)straten met de rode steentjes én het Stratumseind. Dat doen we samen met (vertegenwoordigers van) ondernemers, bewoners en belangenorganisaties, via onder meer een projectteam en klankbordgroep.

Momenteel zijn we volop bezig met het keuzeproces voor het nieuwe bestratingsmateriaal in het centrum. Maar ook het groen (bomen en planten) zijn we nu aan het testen. Verder is een ontwerpteam samen met supervisor Winy Maas (architectenbureau MVRDV) bezig met de voorbereidingen voor het maken van een voorlopig ontwerp. Dit gebeurt fasegewijs. We beginnen met het Stratumseind en Rechtestraat. Eerder vroegen we Eindhovenaren en andere geïnteresseerden al naar ideeën voor een Boeiende binnenstad (CityChallenge).

Demer Eindhoven

Keuze bestratingsmateriaal

In het najaar van 2018 hebben we met een proefvak op onder meer de Demer verschillende bestratingsmaterialen getest. Daarbij hebben we de materialen beoordeeld op aspecten van uitstraling, duurzaamheid/gebruik en beheer/onderhoud.

Ook hebben we bezoekers van de binnenstad gevraagd om aan te geven wat zij van de proefbestrating vinden, via zogeheten tours en een online enquête.

Op basis van alle testresultaten en reacties is besloten om de ideeën over materialen, kleuren en patronen nog eens goed te bekijken. De kwaliteit, kleur en levendigheid van de tegels werden als onvoldoende ervaren en sluiten onvoldoende aan bij wat we beogen voor onze binnenstad. Qua ontwerp blijft het uitgangspunt een gelijkvloerse straat met twee stoepen: een comfortabele asfaltstrook in het midden (straat), aan beide zijden tegels (stoep) met daartussen een fraai uitgevoerde belijning (banden). Bij het verdere keuzeproces voor de tegels kijken we nog eens goed naar kleur, (leg)verbanden en textuur (afwerking van toplaag). En hoe we de bestrating een meer ‘Eindhovens gezicht’ kunnen geven. Voor het asfalt gaan we bekijken hoe we dat verder kunnen doorontwikkelen, met meer aandacht voor kleurnuances en unieke uitstraling. Het streven is om in de zomer van 2019 meer duidelijkheid te hebben over de materiaalkeuzes.

Lees het interview met stedenbouwkundige Tom van Tuijn en landschapsontwerper Nanou Jacobs over proces bestratingsmateriaal: ‘Eindhovense wortels en karakter leidend bij bestratingskeuze binnenstad’.

Ontwerpproces

Het ontwerpteam werkt tegelijkertijd ook aan een visie en voorlopig ontwerp voor het gehele centrumgebied. De keuze voor bestratingsmaterialen is een belangrijke stap in het ontwerpproces. Andere onderdelen daarbij zijn onder meer het zogeheten ruimtelijk concept en het groenconcept. Het gaat dan om zaken als ambities voor het centrum, invulling van het stratennetwerk, de principekeuzes voor pleinen en plekken en het aanbrengen van veel meer groen in onze binnenstad. Het ontwerpen gebeurt werkenderwijs en wordt vastgelegd in een werkboek. Benieuwd naar de stand van zaken? Hieronder vind je een presentatie van de stand van zaken.

Heb je hierover vragen of suggesties? Mail naar boeiendebinnenstad@eindhoven.nl.

Vervolgproces

De komende periode worden verdere onderdelen van het ontwerpproces ingevuld, zoals mobiliteit, water, toegankelijkheid, spelen, bewegen en verblijven en verlichting. Het streven is om in de zomer van 2019 deze invulling te kunnen presenteren.