Verkeerssituatie praktijkopstelling

De Vestdijk en Hertogstraat zijn ingericht als praktijkopstelling, in afwachting van de definitieve inrichting (vanaf september 2018). De gerealiseerde verkeersmaatregelen zorgen ervoor dat de Vestdijk niet langer een doorgaande route voor autoverkeer is. Dit is wellicht van invloed op je route als automobilist. Hieronder zie je een plattegrond met meer info over de nieuwe, gewenste routes.

Opmerking: Voorafgaand aan de definitieve inrichting zullen we hier per uitvoeringsfase meer informatie geven over wat de werkzaamheden betekenen voor de verkeerssituatie en bereikbaarheid.

Praktijkopstelling Vestdijk en omgeving