Stapsgewijs naar een nieuwe Vestdijk

Met de herinrichting van de nieuwe Vestdijk nemen we een voorschot op onze ambitie om te komen tot een aantrekkelijk, gezond, groen en goed bereikbaar stadscentrum, waar fietsers en voetgangers centraal staan en nog maar 1 rijstrook voor auto's en 1 voor bussen.

De ambities zijn vastgelegd in documenten als Eindhoven op Weg en de Binnenstadsvisie.

Definitief ontwerp

Een groene en aantrekkelijke stadsboulevard, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers en nog maar 1 rijstrook voor auto’s en 1 voor bussen. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van het definitief ontwerp voor de nieuwe Vestdijk, dat het college in maart 2018 heeft vastgesteld. Het ontwerp is het resultaat van overleg met vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties.

Naast het toevoegen van groene bermen met bomen, is tussen die bermen volop ruimte voor nieuwe functies zoals terrasjes, fietsparkeren en bushaltes, maar ook voor taxistandplaatsen en laden en lossen. Bekijk het definitief ontwerp in de documenten hieronder.

Het college heeft begin 2019 besloten om de knip op de Vestdijk (ter hoogte van de Ten Hagestraat) vooralsnog uit het ontwerp te verwijderen. Eind 2019 heeft het college besloten om het tweerichtingenfietspad in rood asfalt uit te voeren. Deze wijzigingen zijn nog niet aangepast in onderstaande pdf van het definitief ontwerp.

Impressies nieuwe Vestdijk

Monitoringsresultaten

De luchtkwaliteit in het centrum van Eindhoven is niet goed. Onderzoek op de Vestdijk gaf aan dat we niet voldeden aan de strikte Europese normen die hiervoor gelden. De enige manier om de luchtkwaliteit voldoende te verbeteren, is om het autoverkeer drastisch terug te dringen met ongeveer 40%. Hiertoe zijn in het voorjaar van 2017 vanuit een praktijkopstelling enkele verkeersmaatregelen genomen: nog maar één rijbaan voor auto’s, een knip op de kruising Ten Hagestraat/Kanaalstraat en 30 km/uur. Uit monitoringsresultaten van de praktijkopstelling op de Vestdijk blijkt, dat de gewenste verkeersreductie op de Vestdijk is bereikt.

Op 24 oktober 2017 zijn de monitoringsresultaten van de praktijkopstelling op de Vestdijk en Hertogstraat gepresenteerd. Informatie hierover is beschikbaar in de onderstaande documenten 'Notitie monitoring praktijkopstelling Vestdijk' en 'Presentatie monitoring praktijkopstelling Vestdijk'.

Luchtkwaliteit

De huidige verkeersdruk is tot ca. 7.000 motorvoertuigen per etmaal gedaald. Dat heeft een positieve uitwerking op de luchtkwaliteit. Recente berekeningen op basis van deze praktijksituatie bevestigen dat de luchtkwaliteit door de verkeersaanpassingen dusdanig sterk is verbeterd dat deze binnen de wettelijke norm blijft. Verder blijkt er met name op enkele omliggende straten een toename van het autoverkeer te zijn. Dit is een aandachtspunt, maar de toenames blijven binnen de wettelijke luchtkwaliteitsnorm. In het vervolgproces blijven we aandacht houden voor ongewenste effecten.

Vragen/opmerkingen?

Vul het contactformulier in. Je ontvangt dan snel een reactie.