Luchtkwaliteit

Eindhoven streeft naar het verbeteren van de luchtkwaliteit in het centrum. Daarvoor is het verminderen van doorgaand autoverkeer noodzakelijk. Uit monitoringsresultaten van de praktijkopstelling op de Vestdijk blijkt, dat de gewenste verkeersreductie op de Vestdijk is bereikt.

De huidige verkeersdruk is tot ca. 7.000 motorvoertuigen per etmaal gedaald. Dat heeft een positieve uitwerking op de luchtkwaliteit. Recente berekeningen op basis van deze praktijksituatie bevestigen dat de luchtkwaliteit door de verkeersaanpassingen dusdanig sterk is verbeterd dat deze binnen de wettelijke norm blijft. Verder blijkt er met name op enkele omliggende straten een toename van het autoverkeer te zijn. Dit is een aandachtspunt, maar de toenames blijven binnen de wettelijke luchtkwaliteitsnorm. In het vervolgproces blijven we aandacht houden voor ongewenste effecten.