Brede Welvaart gaat over de vraag hoe het met de inwoners van Eindhoven gaat. Hoe ervaren inwoners de ontwikkelingen die de stad doormaakt in hun eigen leven? Kan iedereen meeprofiteren van deze ontwikkelingen? Brede welvaart gaat over meer dan economie en inkomen. Het gaat ook over gezondheid, het onderwijs, het gevoel van veiligheid, de toegang tot voorzieningen, de kwaliteit van de buurt, sociale contacten en vele andere factoren... In 2021 maakt Eindhoven werk van Brede Welvaart door in en met de stad het gesprek te starten over Brede Welvaart. Een gesprek dat de basis vormt voor een Eindhovense Brede Welvaartsagenda. Een agenda van de stad.