sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Zwak-alcoholische dranken, ontheffing

U heeft een ontheffing nodig als u buiten, zwak-alcoholische dranken wilt schenken.

U heeft als ondernemer of particulier een ontheffing nodig als u buiten, bijvoorbeeld op de openbare weg, zwak-alcoholische dranken wilt gaan verstrekken. Normaal gesproken is dit verboden, maar in speciale gevallen kunt u een tijdelijke ontheffing van dit verbod krijgen.

Zorgt u ervoor dat u uw aanvraag uiterlijk vier weken voor aanvang van het evenement indient. Het niet aanhouden van deze termijn kan leiden tot het niet in behandeling nemen van uw aanvraag.

Digitaal

Ontheffing aanvragen

Antwoord

U kunt binnen drie weken een antwoord op uw aanvraag verwachten.

Naast het aanvraagformulier heeft u het volgende nodig: 

  • Het legitimatiebewijs van de leidinggevende(n) (paspoort).

U heeft als ondernemer of particulier een ontheffing nodig als u buiten, bijvoorbeeld op de openbare weg, zwak-alcoholische dranken wilt gaan verstrekken voor gebruik ter plaatse. Normaal gesproken is dit verboden, maar in speciale gevallen kunt u een tijdelijke ontheffing van dit verbod krijgen. Wij verzoeken u uw aanvraag voor een ontheffing zes weken voor uw evenement in te dienen.

Zie ook:

Een ontheffing kost € 144,00.

Beoordeling van aanvullende gegevens bij een niet-complete aanvraag kost € 253,00.