sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Woonoverlast melden

Overlast van buren of andere mensen in uw buurt kunt u melden bij het Advies- en meldpunt Woonoverlast.

Heeft u last van uw buren of andere mensen in de buurt? Bijvoorbeeld lawaai, verkeerd parkeren, rommel of stankoverlast.

Online

Woonoverlast melden

U geeft de volgende gegevens door bij de melding aan het Advies- en meldpunt:

  • adres van het pand dat overlast geeft
  • beschrijving van soort overlast
  • tijdstip en duur van overlast
  • uw contactgegevens:
    naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres

Het advies- en meldpunt gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Uw contactgegevens zijn alleen bekend bij het meldpunt en worden gebruikt om contact met u op te nemen.

Heeft u last van uw buren of andere mensen in de buurt? Bijvoorbeeld lawaai, verkeerd parkeren, rommel of stankoverlast. Komt u daar niet samen (met buurtbemiddeling) uit? Dan kunt u een melding het Advies- en meldpunt woonoverlast doen, als u niet huurt bij een woningcorporatie.

Huurders bij woningcorporatie

Wanneer u een woning huurt van een woningcorporatie, dan kunt u met hen contact opnemen:

Wat gebeurt er met uw melding

  • Een medewerker van het Advies- en meldpunt Woonoverlast neemt binnen drie werkdagen contact met u op om uw melding te bespreken. Als dat nodig is vraagt hij u om extra informatie over de overlast.
  • Het Advies- en meldpunt stuurt uw klacht naar de instantie die iets aan de overlast kan doen.
  • Het Advies- en meldpunt Woonoverlast controleert uiteindelijk ook of er echt iets gebeurt met uw melding. Nadat de melding afgehandeld is, neemt het meldpunt contact met u op om te vragen of u tevreden bent over het proces en de wijze waarop uw melding is afgehandeld.