sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Uit de Verklaring omtrent het gedrag blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor een nieuwe baan.

Staat u niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Eindhoven? Kijk dan voor meer informatie over aanvragen en betalen op de website van Dienst Justis

Aanvraag door uw werkgever (u bent werknemer)

Regel uw aanvraag samen met uw werkgever online bij het COVOG van de Dienst Justis. Voor het inloggen heeft uw werkgever eHerkenning nodig. Uw werkgever betaalt direct aan het COVOG.

Aanvragen VOG bij Dienst Justis

Aanvraag door uzelf (u bent werknemer)

Als u zelf een Verklaring omtrent het Gedrag aanvraagt, dan kan dat alleen bij de gemeente. Neem dan wel een vooraf door uw werkgever ingevuld aanvraagformulier mee.

Het aanvraagformulier voor een Verklaring omtrent het Gedrag vindt u op de website van de Dienst Justis.

Voor meer informatie over de aanvraag van een Verklaring omtrent Gedrag voor medewerkers van een Kinderdagverblijf kijkt u op de website van de Dienst Justis.

Aanvraag door uzelf (u heeft een eigen bedrijf)

Als u een eigen bedrijf wilt beginnen, dan heeft u ook een Verklaring omtrent het Gedrag nodig. De gemeente waar u zich wilt vestigen, moet in dat geval het aanvraagformulier VOG invullen. Daarna gaat u met dit formulier naar de gemeente waar u als persoon bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

Begint u een horecaonderneming?

Vraag eerst de VOG aan en daarna de exploitatievergunning. Horecaondernemers kunnen de VOG aanvragen met het vooringevulde aanvraagformulier voor horecaondernemers:

Aanvraag bij emigratie, visum of werkvergunning

In dit geval gelden speciale regels. Behalve het aanvraagformulier heeft u nog een officieel document nodig van de ambassade, het consulaat of de buitenlandse organisatie of instelling. Op dit document moeten alle gegevens vermeld worden die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

Langskomen of per post

Een aanvraag voor een Verklaring omtrent het Gedrag doet u op de volgende manieren:

  • Aan de balie: Iedere werkdag tussen 9.00u en 13.00u op het Inwonersplein (Stadskantoor) zonder afspraak. Het is ook mogelijk om hiervoor een afspraak te maken.
  • Per post: Print het formulier, vul het in, onderteken het en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs én een bewijs dat u de kosten heeft overgemaakt naar de gemeente Eindhoven, t.a.v. de afdeling Balie & Ontvangst, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Maak € 41,35 over op rekeningnummer NL25 INGB 0001 0960 58 ten name van Publiekszaken Eindhoven DVL/PRS en onder vermelding van uw naam. Vermeld s.v.p. op de voorzijde van het aanvraagformulier dat u heeft betaald (of stuur een betalingsbewijs mee)./

Antwoord

Binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag neemt het COVOG van de Dienst Justis een beslissing.

Heeft u vragen over de voortgang van uw aanvraag? Neem dan contact op met het COVOG van de Dienst Justis, telefoon 088 - 998 2200. Het COVOG vraagt u dan om het aanvraagnummer. Dit nummer staat onderaan het afschrift van uw aanvraag dat u van de gemeente heeft ontvangen (aan de balie of via de post).

  • Een geldig legitimatiebewijs;
  • Bewijs van betaling (alleen als u een aanvraag per post doet);
  • Het ingevulde aanvraagformulier voor de Verklaring Omtrent het Gedrag;
  • Officieel document bij aanvraag voor emigratie, visum of werkvergunning.

De Verklaring omtrent het gedrag (VOG) wordt ook wel bewijs van goed gedrag genoemd. Uit deze verklaring blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor een nieuwe baan.

Voor sommige functies - zoals onderwijzer en chauffeur - is de verklaring zelfs bij wet verplicht omdat dit beroepen zijn waarbij gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens, geld of kwetsbare personen. Ook kan een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig zijn voor een lidmaatschap van een schietvereniging.

Voor het aanvragen van een verklaring hoeft u niet persoonlijk bij de gemeente langs te komen. Het is goedkoper om dit via internet bij de Dienst Justis (COVOG) te doen (zie tabblad Aanvragen).

Vrijwilligers

Vrijwilligers die met minderjarigen of met mensen met een verstandelijke beperking werken kunnen de Verklaring omtrent het Gedrag via de vrijwilligersorganisatie gratis aanvragen. Meer informatie leest u op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Niet ingeschreven in Nederland

Woont u in het buitenland, of woont u wel in Nederland maar staat u niet in een Nederlandse gemeente ingeschreven? Dan vraagt u de VOG aan bij het COVOG.

COVOG
Postbus 16115
2500 BC Den Haag
e-mail: frontdesk.justis@minjus.nl
telefoon: 088 9982 200

Zie voor verdere informatie http://www.justis.nl/producten/vog/vog-aanvragen/.