sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Verhuizen, vestiging vanuit het buitenland

U kunt uw verhuizing alleen persoonlijk doorgeven. Doe dit binnen 5 dagen na de verhuisdatum.

Verhuist u vanuit het buitenland naar Eindhoven of verblijft u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland, dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen. U wordt dan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (BRP). 

Aan de balie

U kunt zich persoonlijk laten inschrijven aan de balie van het Inwonersplein (Stadskantoor). Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen.

Verhuist u voor de eerste keer naar Eindhoven? Maak dan een afspraak om uw verhuizing te melden. Belt u hiervoor met telefoonnummer 14 040 of +31 40 2386000. Heeft u al eerder in Eindhoven gewoond en bent u vertrokken na 1994, dan kunt u zonder afspraak elke werkdag van 9 tot 13 uur op het Inwonersplein (Stadskantoor) terecht. Heeft u eerder in Eindhoven gewoond en bent u vetrokken voor 1994? In dat geval maakt u een afspraak voor een eerste inschrijving.

 • Een geldig paspoort van elke persoon die voor inschrijving in aanmerking komt. Door EU-onderdanen mag ook een identiteitskaart gebruikt worden;
 • Een bewijs van uitschrijving (dit is alleen nodig als u uit België, Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius of Saba komt);
 • Indien van toepassing: de huur- of koopovereenkomst van uw woning in Nederland;
 • Schriftelijke toestemming van de eigenaar of hoofdbewoner dat u bij hem of haar inwoont of samenwoont (verklaring zelf opstellen);
 • Kopie van het legitimatiebewijs van de eigenaar of hoofdbewoner;
 • Originele documenten van gebeurtenissen in het buitenland zoals huwelijk, echtscheiding, geboorte van uw kinderen, adoptie, ouderlijk gezag, erkenning kind en overlijden. Bijvoorbeeld huwelijksakte, geboorteakte, overlijdensakte.

N.B. Het kan voorkomen dat aan u extra informatie en bewijsstukken worden gevraagd. Dit is afhankelijk van het land waar u op dit moment woont.

Documenten uit het buitenland moeten gelegaliseerd worden. Er zijn uitzonderingen; kijk voor meer info op de website van de Rijksoverheid.

Verhuist u vanuit het buitenland naar Eindhoven of verblijft u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland, dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen. U wordt dan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (BRP).
 
De volgende gegevens worden daarin opgenomen:

 • Uw naam, voornamen, geboortedatum, -plaats en -land;
 • Uw administratienummer en uw Burgerservicenummer (BSN);
 • Gegevens over uw ouders;
 • Uw nationaliteit(en) en, indien van toepassing, uw verblijfsrecht;
 • Gegevens over een (voormalig) huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • Uw verblijfplaats;
 • Gegevens over uw kinderen;
 • Gegevens over uw reisdocumenten;
 • Gegevens over uw kiesrecht;
 • Gegevens over (semi-)overheidsinstellingen aan wie uw gegevens worden verstrekt.

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u tevens contact opnemen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), telefoon 0900 - 123 4561.

Heeft u asiel aangevraagd? Dan komt u, zolang u in een asiel- of opvangcentrum verblijft, de eerste 6 maanden niet in aanmerking voor inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie.

Basisregistratie personen

Iedereen heeft de plicht om een geboorte of een verhuizing aan te geven bij de gemeente. Maar wat doet de overheid eigenlijk met al die gegevens van haar burgers? Kijk voor een antwoord op deze vraag op de pagina over de basisregistratie personen.

Komt u voor de eerste keer in Eindhoven wonen? Bel dan met 14 040 of met +31 40 2386000.

Geen