sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Verhuizen naar een (zorg)instelling

Woont u in een (zorg)instelling, dan kunt u de post van overheden naar een ander adres laten versturen.

Verhuist u naar een (zorg)instelling, dan meldt u dit bij de gemeente. U heeft daarbij een keuze voor wat betreft uw inschrijving. U kunt kiezen voor:

  • inschrijven aan het adres van de instelling, of
  • inschrijven aan een briefadres dat u zelf bepaalt.
Verhuizen naar een (zorg)instelling

Vul de gegevens op het scherm in, download en print het ingevulde formulier, onderteken het en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar het adres dat op het formulier staat. U krijgt het bewijs van uitschrijving via de post thuisgestuurd en ontvangt het bewijs dan meestal een week na vertrek.

Inschrijving op een briefadres

Laat u zich inschrijven op een briefadres, dan heeft u toestemming nodig van de hoofdbewoner van het adres waar u briefadres houdt. Vraag de hoofdbewoner om het toestemmingsformulier (zie hieronder) in te vullen, te ondertekenen en samen met een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs aan u af te geven.

Verklaring Toestemming briefadres

Inschrijfdatum

Als inschrijfdatum in de instelling of op het briefadres wordt de datum gehanteerd waarop de gemeente uw aangifteformulier ontvangt.

Aan de balie

U kunt het aangifteformulier Verhuizen naar een (zorg)instelling ook persoonlijk afgeven aan de balie van het Inwonersplein (Stadskantoor). Als inschrijfdatum in de instelling wordt de datum gehanteerd waarop u aan de balie uw aangifteformulier afgeeft.

Let op: De gemeente Eindhoven kan u een bestuurlijke boete, van maximaal € 325,-, opleggen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze boete is bedoeld om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.

  • Geldig legitimatiebewijs van de aanvrager;
  • Ingevuld aangifteformulier (zie melden);
  • Kopie paspoort van hoofdbewoner briefadres.

Als u naar een (zorg)instelling verhuist, moet u dit melden bij de gemeente. U heeft daarbij een keuze voor wat betreft uw inschrijving. U kunt kiezen voor:

  • inschrijven aan het adres van de instelling, of
  • inschrijven aan een briefadres dat u zelf bepaalt.

Een briefadres is een adres waar u wordt ingeschreven maar waar u feitelijk niet woont. Het kan bijvoorbeeld het adres van familie of bekenden zijn. Voordeel hiervan is dat (overheid)instanties post die voor u bestemd is naar dit briefadres sturen. Bijvoorbeeld post van de Belastingdienst of een oproep voor de verkiezingen. U vraagt briefadres aan bij de gemeente waar de persoon woont bij wie u briefadres wil houden.

Verhuist u naar Eindhoven vanuit een andere gemeente in Nederland? Of verhuist u binnen Eindhoven? Geef dat dan binnen vijf dagen na uw verhuisdatum door aan de gemeente. Als u binnen vijf dagen na verhuizing de adreswijziging doorgeeft aan de balie of per post dan registreert de gemeente de datum van verhuizing als datum van adreswijziging. Geeft u de wijziging later door dan registreert de gemeente de datum waarop uw aangifte doet als datum van uw verhuizing.

U mag de verhuizing ook eerder doorgeven maar niet eerder dan 28 dagen voor de verhuisdatum. De datum die u opgeeft als uw verhuisdatum wordt dan geregistreerd als datum van adreswijziging.

Veelgestelde vragen over verhuizen