sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Verhuizen binnen of naar Eindhoven

Geef een verhuizing binnen of naar Eindhoven binnen vijf werkdagen door.

Verhuist u naar Eindhoven? Of verhuist u naar een ander adres in Eindhoven? Geef dat dan aan ons door. Wij zorgen ervoor dat u wordt ingeschreven op uw nieuwe adres. En dat u wordt uitgeschreven op uw oude adres.

Verhuisdatum

U kunt uw verhuizing niet eerder doorgeven dan 4 weken vóór de verhuisdatum. De datum die u opgeeft wordt dan geregistreerd als datum van adreswijziging. Geeft u uw verhuizing later dan 5 dagen ná uw verhuizing door dan registreren wij de datum die 5 dagen voor uw verhuismelding ligt als verhuisdatum.

Let op: Verhuist u vanuit het buitenland naar Eindhoven dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente. Meer informatie kunt u lezen bij Verhuizen, vestiging vanuit het buitenland. Verhuist u naar een (zorg)instelling dan kunt u onderstaand formulier niet gebruiken. U vindt meer informatie bij Verhuizen naar een zorginstelling.

Let op: De gemeente Eindhoven kan u een bestuurlijke boete, van maximaal € 325,-, opleggen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze boete is bedoeld om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.

Online

U heeft bij het invullen van uw gegevens uw DigiD-inlogcode nodig.

Verhuizing doorgeven

De gemeente controleert de gegevens zorgvuldig om fouten en adresfraude te voorkomen. Wilt u zelf checken welke adresgegevens over u geregistreerd zijn? Dat kan met DigiD op www.mijnoverheid.nl.

Aan de balie

Geen DigiD en geen tijd om die aan te vragen? U kunt uw verhuizing ook persoonlijk doorgeven aan onze balie op het inwonersplein (Stadhuisplein 10). Hiervoor kunt u elke werkdag van 9.00 tot 13.00 uur terecht. Een afspraak maken is hiervoor niet mogelijk.

Per post

Vul de gegevens op het scherm in, download en print het formulier en stuur het samen met de benodigde documenten naar Gemeente Eindhoven, afdeling BEO, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Verhuizing doorgeven

Bedrijven en instellingen

Wilt u de verhuizing van een bedrijf of instelling doorgeven? Mail de nieuwe adresgegevens aan gemeente@eindhoven.nl en vermeld het KvK-nummer. Vergeet niet de verhuizing ook door te geven aan de Kamer van Koophandel.

Veelgestelde vragen

Neem voor het melden van een verhuizing aan de balie de volgende documenten mee:

  • geldig legitimatiebewijs;
  • huurcontract of koopovereenkomst van uw nieuwe woning.

Gaat u bij iemand inwonen of met iemand samenwonen, dan heeft u ook nog nodig:

  • kopie van het legitimatiebewijs van de eigenaar/hoofdbewoner;
  • schriftelijke verklaring van de eigenaar/hoofdbewoner dat hij of zij ermee instemt dat u bij hem of haar inwoont of samenwoont (verklaring zelf opstellen). Als de eigenaar niet bereid is om u een schriftelijke verklaring te geven dan kan de gemeente u toch inschrijven als blijkt dat u echt op dat adres woont.

De gemeente heeft de juiste gegevens van u nodig om haar taken goed te kunnen uitvoeren. Denk onder andere aan het versturen van de stembiljetten bij verkiezingen, het maken van identiteitskaarten of het heffen van de gemeentelijke belastingen.

De gemeente registreert alle adressen van haar inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Andere organisaties zoals de Belastingdienst, uitkeringsinstanties en pensioenfondsen kunnen deze gegevens ook inzien. Verhuist u naar Eindhoven dan geeft de gemeente Eindhoven uw verhuizing ook door aan uw oude gemeente.

Basisregistratie personen

Iedereen heeft de plicht om een geboorte of een verhuizing aan te geven bij de gemeente. Maar wat doet de overheid eigenlijk met al die gegevens van haar burgers? Kijk voor een antwoord op deze vraag op de pagina over de basisregistratie personen.