sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Uittreksel niet-ingezetene (RNI)

U kunt een uittreksel RNI aanvragen als u tijdelijk in Nederland woont en bent geregistreerd als niet-ingezetene.

Het uittreksel niet-ingezetene (RNI) is een bewijs dat u als niet-ingezetene bent geregistreerd in Nederland.

Online

Uittreksel RNI aanvragen

Stuur een scan (of foto) van uw paspoort of identiteitskaart met de aanvraag mee. U kunt deze in het formulier uploaden.

Vraagt u een uittreksel aan voor uw kind dat jonger is dan 18 jaar, stuur dan ook een scan (of foto) van het paspoort of de identiteitskaart en een kopie van de geboorteakte van uw kind mee.

Vraagt u een uittreksel aan voor uw partner of een kind dat 18 jaar of ouder is, stuur dan een scan (of foto) van het paspoort of de identiteitskaart en een machtiging van uw partner of kind mee.

 • Uw aanvraag wordt verstuurd via e-mail;
 • U ontvangt een bevestiging via e-mail;
 • Kosten € 18,00
 • Betaling via iDeal;
 • Na aanvraag en betaling ontvangt u het uittreksel per post. 

Aan de balie

 • Alleen op afspraak
 • Neem uw paspoort of identiteitskaart mee.
 • Vraagt u een uittreksel aan voor uw kind dat jonger dan 18 jaar is, neem dan ook het paspoort of de identiteitskaart en een kopie van de geboorteakte van uw kind mee.
 • Vraagt u een uittreksel aan voor uw partner of een kind dat 18 jaar of ouder is, neem dan ook het paspoort of de identiteitskaart en een machtiging van uw partner of meerderjarig kind mee.

 • Kosten € 18,00
 • Direct betalen (bij voorkeur met pin)
 • U krijgt het uittreksel direct mee.

Veelgestelde vragen

Het uittreksel niet-ingezetene (RNI) is een bewijs dat u als niet-ingezetene bent geregistreerd in Nederland. Er zijn twee verschillende uittreksels verkrijgbaar:

 • een internationaal uittreksel (Engels, Frans of Duits) met onder andere naam, uitschrijfdatum Basisregistratie personen(BRP) en burgerlijke staat (geen burgerservicenummer en geen buitenlands adres);
 • een Nederlands uittreksel met onder andere naam, burgerservicenummer en buitenlands adres.

Wie kan aanvragen?

U kunt een uittreksel RNI aanvragen als u bent geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) als niet-ingezetene: u woont dan niet (meer) in Nederland of u verblijft tijdelijk, dat wil zeggen korter dan 4 maanden, in Nederland voor werk of studie.

Wilt u een Nederlands uittreksel met daarop uw naam, burgerservicenummer en buitenlands adres aanvragen dan zal dit uittreksel altijd naar het bij ons bekende adres in het buitenland worden gestuurd. Het is niet mogelijk om deze op een ander adres te ontvangen.

Meer informatie over het registreren leest u op deze website bij Registratie niet-ingezetene.

Voor wie aanvragen?

Voor uw kind

Als ouder (of voogd) kunt u voor uw kind een uittreksel aanvragen. Uw kind moet jonger dan 16 jaar zijn én op uw adres wonen.

Voor uw partner

U kunt voor uw partner een uittreksel aanvragen als u met hem of haar bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan én als u beiden op hetzelfde adres woont.

Heeft u een samenlevingscontract? Dan moet uw partner zelf een uittreksel aanvragen. U kunt het uittreksel niet voor hem of haar aanvragen. Dat kan wel als uw partner u hiervoor heeft gemachtigd.

>> Meer informatie over machtiging