sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Uittreksel bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring waaruit blijkt dat men de Nederlandse nationaliteit bezit.

Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring waaruit blijkt dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. Het bewijs wordt afgegeven in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Alleen inwoners van Eindhoven kunnen een bewijs van Nederlanderschap bij de gemeente Eindhoven aanvragen.

Uittreksel Bewijs van Nederlanderschap aanvragen
  • Online aanvragen met DigiD
  • Kosten: € 10,00
  • Wij verwerken uw aanvraag binnen 3 werkdagen.
  • U krijgt het uittreksel via de post thuisgestuurd.

Per post

Uittreksel Bewijs van Nederlanderschap

Vul de gegevens op het scherm in. Print het formulier, onderteken het en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar het adres dat op het formulier vermeld staat. Wij verwerken uw aanvraag binnen 3 werkdagen. U krijgt het uittreksel via de post thuisgestuurd.

Aanvragen op het Stadskantoor

U kunt het uittreksel natuurlijk ook persoonlijk aan de balie van het Inwonersplein (Stadskantoor) aanvragen. Wilt u langskomen, let dan goed op de openingstijden. Na betaling van € 13,50 (bij voorkeur met pin) krijgt u het uittreksel direct mee.

  • uw geldige paspoort of identiteitskaart

Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring waaruit blijkt dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. Het bewijs wordt afgegeven in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).

U heeft een bewijs van Nederlanderschap nodig bij:

  • functies in het openbaar bestuur (bijvoorbeeld een lidmaatschap van de Eerste en Tweede Kamer en de Provinciale Staten)
  • het opmaken van een akte bij de notaris (bijvoorbeeld een huwelijksakte)
  • het voeren van gerechtelijke procedures (bijvoorbeeld echtscheiding)

Iedere inwoner van Eindhoven kan een uittreksel bewijs van Nederlanderschap aanvragen. Voorwaarde is wel dat u als inwoner geregistreerd staat in de Basisregistratie Personen (BRP).