sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Uittreksel Attestatie de vita

Het uittreksel Attestatie de vita kunt u nodig hebben voor gebruik door buitenlandse instanties.

Het uittreksel Attestatie de vita is een uittreksel met daarop uw naam, adres, woonplaats en een verklaring van de burgemeester. Het uittreksel is de internationale versie van het uittreksel Bewijs van in leven zijn.

De Attestatie de vita moet ondertekend worden door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. De Attestatie de vita mag zowel in Nederland als in het buitenland gebruikt worden. U kunt het uittreksel aanvragen als u in Eindhoven woont. Ook als u een tijdelijk woonadres in Eindhoven hebt.

Afspraak maken
  • Aanvragen aan de balie van het Stadskantoor.
  • Kosten: € 12,90 (bij voorkeur met pin betalen)
  • U krijgt het uittreksel na betaling direct mee.

  • Een geldig legitimatiebewijs.

Machtiging

Bent u door een ernstig lichamelijk gebrek, ernstige ziekte of geestelijke stoornis niet in staat om zelf de Attestatie de vita aan de balie aan te vragen, dan kunt u iemand anders machtigen die voor u een Attestatie de vita aanvraagt. Deze persoon neemt in dat geval de volgende documenten mee naar de balie:

  • De machtiging met een verklaring, de datum uw handtekening;
  • Uw legitimatiebewijs;
  • Geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde;
  • Een schriftelijke verklaring van uw huisarts of arts uit het ziekenhuis, verpleeghuis of instelling.