sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Uitkeringsfraude melden

U kunt via de website (ook anoniem) vermoeden van uitkeringsfraude melden.

Uitkeringsfraude is het opzettelijk geven van verkeerde informatie of het verzwijgen van informatie om onterecht een (hogere) uitkering te krijgen. Dit kan ook gelden voor een andere inkomensondersteunende regeling.

Hoe kunt u fraude melden?

 • U kunt anoniem via een e-mailformulier online een melding doen. U hoeft in het formulier geen persoonlijke gegevens achter te laten.
 • U kunt anoniem bellen naar de meldlijn fraude van de gemeente; 040 – 238 5000. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
 • U kunt anoniem melden door een brief te sturen naar: Gemeente Eindhoven, sociale recherche (sector Werk, team BO), postbus 90151, 5600 RC Eindhoven.

Als u uw persoonsgegevens invult dan kan gemeente contact opnemen als er vragen zijn over uw melding. Omdat de gemeente regels rondom privacy respecteert, wordt u niet op de hoogte gehouden van mogelijke vervolgstappen in het onderzoek.

Online

Uitkeringsfraude melden

Uw tip wordt beschouwd als een signaal dat een onderzoek tot gevolg kan hebben. De uitkomst van het eventuele onderzoek vormt dan het bewijs en kan leiden tot maatregelen. Het is daarom belangrijk dat u de volgende zaken meldt
Gegevens van de persoon waarover u melding maakt:

 • Naam;
 • Adres;
 • Vervoermiddel (auto, fiets, brommer, openbaar vervoer, etc.);
 • Eventueel kenteken;
 • Werkadres (indien van toepassing);
 • Werktijden;
 • Inkomsten;
 • Samenwoonadres (indien van toepassing).

Wat is uitkeringsfraude?

Uitkeringsfraude is het opzettelijk geven van verkeerde informatie of het verzwijgen van informatie om onterecht een (hogere) uitkering te krijgen. Dit kan ook gelden voor een andere inkomensondersteunende regeling.

Voorbeelden van uitkeringsfraude zijn:

 • Melden dat men gescheiden is gaan wonen, maar dat niet doet;
 • Niet opgeven van (extra) inkomsten uit bijvoorbeeld zwart werk;
 • Inschrijven op een adres, maar daar niet daadwerkelijk wonen;
 • Melden dat men alleen woont, maar in feite samenwonen;
 • Niet opgeven van vermogen (in binnenland en/of buitenland).

Als u melding maakt van een vermoeden van uitkeringsfraude, is het belangrijk dat u concrete, duidelijke feiten meldt. Uw tip wordt beschouwd als een signaal wat een onderzoek tot gevolg kan hebben.