sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Stadspas

De stadspas is een belangrijke en handige pas voor alle inwoners van Eindhoven.

Iedereen die in Eindhoven woont en pasgeboren Eindhovense baby's krijgen een stadspas na inschrijving bij de gemeente. De eerste stadspas is gratis.

Stadspas voor uw kind

U kunt een stadspas voor uw kind aanvragen maar alleen als uw kind op uw adres staat ingeschreven. Wij sturen uw stadspas naar het adres waarop u bent ingeschreven en de stadspas van uw kind naar het adres waarop uw kind is ingeschreven.

Online

Stadspas aanvragen

U heeft voor het invullen uw DigiD nodig. U betaalt de stadspas direct via internet en u ontvangt hem daarna zo snel mogelijk via de post.

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u de stadspas aanvragen via onderstaand formulier.

Per post

U kunt op het Stadskantoor een aanvraagformulier voor een stadspas ophalen.

  • Vul het aanvraagformulier in en onderteken het.
  • Maak € 8,00 over naar rekeningnummer NL25 INGB 0001 0960 58 ten name van 'Publiekszaken Eindhoven-DVL/PRS'. Vermeld de achternaam en geboortedatum van degene voor wie u de pas aanvraagt.
  • Verstuur het aanvraagformulier samen met een betaalbewijs (bijvoorbeeld een kopie van het bankafschrift) en een kopie van uw identiteitsbewijs naar de gemeente Eindhoven, Stadhuisplein 10, 5611 EM Eindhoven.

Oude stadspas

Heeft u eerder in Eindhoven gewoond dan kunt u uw oude stadspas weer gebruiken zodra u weer in Eindhoven ingeschreven bent. Heeft u uw oude stadspas niet meer? Dan kunt u een vervangende stadspas aanvragen. Daar zijn kosten aan verbonden.

Geldigheid

Uw stadspas is onbeperkt geldig. Op uw (oude) stadspas staat een geldigheidsdatum maar deze datum is vervallen. Uw stadspas blijft ook na de geldigheidsdatum gewoon geldig.

Levertijd

U ontvangt uw stadspas via de post. Dit duurt ongeveer 3 tot 5 werkdagen na betaling als u in Nederland woont en 14 dagen als u in het buitenland woont. U kunt de stadspas meteen na ontvangst gebruiken.

  • een geldig paspoort of geldige identiteitskaart

Iedereen die in Eindhoven woont en pasgeboren Eindhovense baby's krijgen een stadspas na inschrijving bij de gemeente. De eerste stadspas is gratis.

Heeft u eerder in Eindhoven gewoond dan kunt u uw oude stadspas weer gebruiken zodra u weer in Eindhoven ingeschreven bent. Heeft u uw oude stadspas niet meer? Dan kunt u een nieuwe stadspas aanvragen. Daar zijn kosten aan verbonden.

Gebruik van de stadspas

Wanneer u een nieuwe stadspas heeft aangevraagd kunt u met de nieuwe stadspas hetzelfde doen als met uw oude stadspas. Als u een passe-partout voor de zwembaden op uw oude stadspas had wordt dit automatisch op de nieuwe stadspas overgezet. Dit geldt ook voor toegang tot de ondergrondse containers.

U kunt de stadspas op de volgende manieren gebruiken:

Afval

U kunt een tijdelijke stadspas aanvragen voor de ondergrondse afvalcontainer als u in Eindhoven woont maar nog niet bent ingeschreven.

Sporten

Ook niet-Eindhovenaren kunnen voor De Tongelreep en het Ir. Ottenbad een stadspas aanvragen.

Parkeren

Veelgestelde vragen

Voor Eindhovenaren is de eerste stadspas gratis. Bestelt u een volgende stadspas, of bent u geen Eindhovenaar, dan betaalt u:

  • € 5,00 bij aanvraag met DigiD
  • € 8,00 bij aanvraag nieuwe of vervangende pas zonder DigiD