sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Rijbewijs, Omwisselen buitenlands rijbewijs

Sommige buitenlandse rijbewijzen moeten na 10 jaar gebruik in Nederland omgewisseld worden.

U kunt uw buitenlands rijbewijs alleen omwisselen als:

 • u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP);
 • u over een geldige verblijfstitel beschikt;
 • uw rijbewijs afkomstig is uit de Europese Unie (EU), een land van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA) of uit bepaalde andere landen (een overzicht hiervan leest u op de website van de RDW);
 • uw rijbewijs geldig is. Een Europees rijbewijs mag verlopen zijn maar dan moet u een verklaring meesturen van de afgevende instantie waarin staat dat zij geen bezwaar hebben tegen de afgifte van een Nederlands rijbewijs.

U moet altijd zelf naar de gemeente komen om uw buitenlands rijbewijs om te wisselen voor een Nederlands rijbewijs. Maak hiervoor een afspraak. Bellen mag ook via telefoon 14 040 (elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur).

Afspraak maken

Wilt u langskomen zonder een afspraak let dan goed op de openingstijden. Onder 'Benodigdheden' vindt u een overzicht van alle documenten die u moet meenemen.

Is uw buitenlands rijbewijs gestolen of vermist dan moet u eerst aangifte doen bij de politie (zie: Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kwijt?).

Ophalen

Wij kunnen helaas niet aangeven hoe lang het duurt voordat u uw rijbewijs bij de gemeente kunt ophalen. Dat verschilt per situatie. Heeft u bij de aanvraag uw e-mailadres doorgegeven, dan ontvangt u van ons een berichtje zodra uw rijbewijs binnen is.

U moet altijd zelf naar de gemeente komen om uw nieuwe rijbewijs op te halen (openingstijden). U kunt hiervoor geen afspraak maken. U levert bij de aanvraag uw huidige (buitenlandse) rijbewijs in.

Let op: u heeft geen rijbewijs zolang uw aanvraag loopt; u mag in die periode geen motorvoertuig besturen. U ontvangt een brief van de RDW wanneer het rijbewijs kan worden opgehaald bij de gemeente. Wij kunnen helaas niet aangeven hoe lang het duurt voordat u uw rijbewijs bij de gemeente kunt ophalen. Dat verschilt per situatie.

 • Een goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de criteria:
 • Een geldig paspoort of geldige identiteitskaart;
 • Uw huidige (geldige) buitenlandse rijbewijs.

Is uw rijbewijs afkomstig uit een land buiten de Europese Unie (EU) dan heeft u ook nodig:

Bent u:

 • een buitenlandse werknemer (of partner van een buitenlandse werknemer),
 • uit een ander land dan de landen waarvoor een Verklaring van geschiktheid nodig is,
 • én werkt u tijdelijk in Nederland

dan heeft u ook nodig:

 • Een Verklaring van de Belastingdienst waarin staat dat u binnen de 30%-regeling van het Ministerie van Financiën valt. Zie hiervoor www.belastingdienst.nl.
 • Een Eigen verklaring rijbewijs; deze kunt u aanvragen bij de gemeente;
 • Verklaring van geschiktheid; deze kunt u aanvragen bij het CBR.

Vertaling van uw buitenlandse rijbewijs

Wilt u een rijbewijs omwisselen dat alleen is opgesteld in leestekens die niet in Nederland gebruikt worden (bijvoorbeeld in het Japans of Grieks)? Dan moet u een Nederlandse of Engelse vertaling van dat rijbewijs meebrengen naar de balie van het Inwonersplein. De vertaling moet opgemaakt zijn door een beëdigde tolk, de ambassade of het consulaat.

Heeft u een rijbewijs dat is afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie (EU) of de staten Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland, dan mag u dit rijbewijs in Nederland maximaal 10 jaar gebruiken. Daarna moet u het rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

Heeft u een rijbewijs uit een ander land dan hierboven is genoemd, dan mag u - na vestiging in Nederland -  maximaal 185 dagen rijden op dit rijbewijs. Daarna moet u uw rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. U heeft hiervoor een Eigen verklaring rijbewijs nodig.

Kunt u uw rijbewijs niet omwisselen (dat geldt voor de meeste landen buiten de EU), dan moet u een regulier theorie- en praktijkexamen afleggen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Voor het omwisselen van uw buitenlands rijbewijs kunt u bij de gemeente terecht.

Werkwijze

 • De gemeente neemt uw buitenlands rijbewijs in en stuurt deze op naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).
 • De RDW stuurt uw buitenlands rijbewijs terug naar de buitenlandse autoriteit die het rijbewijs heeft uitgegeven.
 • De RDW controleert uw gegevens en stuurt na goedkeuring een Nederlands rijbewijs naar de gemeente.

Let op: u heeft geen rijbewijs zolang uw aanvraag loopt; u mag in die periode geen motorvoertuig besturen. U ontvangt een brief van de RDW wanneer het rijbewijs kan worden opgehaald bij de gemeente. Wij kunnen helaas niet aangeven hoe lang het duurt voordat u uw rijbewijs bij de gemeente kunt ophalen. Dat verschilt per situatie.

Rijbewijs niet meer geldig?

Is uw buitenlands rijbewijs verlopen en is het afkomstig van een van de lidstaten van de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland, dan moet u een Verklaring van geen bezwaar meenemen. Deze verklaring kunt u aanvragen bij de (buitenlandse) autoriteit die uw rijbewijs heeft afgegeven.